Startovní listina 30.10.2022

P – přihláška/ application

Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid

Příjmení, jméno
Surname, name
Stát
State
Běh M
Cibík Milan Z
Klein Kelwin    P
Císař Michal    Z
Dvořáková Jana    P
Watzlová Elizaveta   Z
Ginzel Petr    Z
Kubíček Tomáš    Z
Vrtílek Jakub    P
Zikmundová Dagmar    P
Kašparová Eva    Z
Kunstátová Marie    Z
Weisová Monika    Z
Varmužová Simona    Z
Píša Martin    Z
Augustin Martin    Z
Säcklová Miloslava    Z
Křížek Petr    Z
Eliáš Petr    Z
Moravec Pavel    Z
Chyba Jiří    Z
Marková Andrea    Z
Werner Petr    Z
Trojková Darina   Z
Ujka Jan    Z
Schucková Jana    Z
Kučerová Iveta    P
Dušek Pavel    Z
Lukeš Ondřej    Z 
Mentlík Lukáš   P
Čermák Lukáš   P
Ptáčník Filip    P
Hofman Luboš    P
Rappoccio Petra    P
Zubal Andrej   P
Chen Shan vlajka Čínské lidové republiky  P
Kramolišová Markéta   P
Hrbáčková Klára   P