BĚH METROPOLE

BĚH METROPOLE je seriál veřejných běžeckých závodů po městských částech Prahy, kdy základní myšlenkou a cílem je podpořit zdravý životní styl pražanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost závodníků – občanů ke své městské části.

Prioritou seriálu je soutěživost mezi MČ Prahy o nejsportovnější – nejpohyblivější městskou část.

Každý účastník závodu od dětí po seniory i handicapované reprezentuje svou městskou část dle místa svého trvalého bydliště a svým startem v závodu přináší své městské části bod. Součet všech bodů ze všech závodů dané městské časti na konci seriálu určí pořadí městských částí Prahy a nejsportovnější MČ Prahy.