Startovní listina 29.3.2020

P – přihláška/ application

Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid

Příjmení, jméno
Surname, name
Stát
State
Běh M
Kašparová Eva P
Khramtsou Aliaksandr   Z
Solarová Danuše   Z
Jirásek Vít   Z
Schormová Markéta   Z
Kubíčková Petra   Z
Kubíček Tomáš    Z
Jaroš Roman   Z
Schucková Jana   P
Srb Jindřich    Z
Celbová Hana    P
Lihnhart Jan    P
Babický Jan    P
Kubíčková Petra    Z
Sutanto Yudha    P
Kunstátová Marie    P
Švejdová Jana    Z
Tall Pavel    P
Eliáš Petr    P