Startovní listina 25.8.2018

P – přihláška/ application

Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid

Příjmení, jméno
Surname, name
Stát
State
Běh M
MERTOVÁ Eva Z
HUSÁKOVÁ Zuzana Z
JIRÁSEK Vít Z 
ŽIŽKOVÁ Eva Z
 ŠMOLDASOVÁ Jana Z
 KAŠPAROVÁ Eva Z
RADA Jan Z
ŠMÍD Tomáš Z
URBANOVÁ Petra Z
SUCHAN Pavel Z
KUTÝ Miroslav Z
SUCHAN Štěpán Z
SOLAROVÁ Danuše Z
 DVOŘÁKOVÁ Lucie Z
DVOŘÁKOVÁ Eliška Z
STON David Z
PŘIBYLOVÁ Karolína Z
HEBKÝ Petr Z
VESELÁ Anita Z
VESELÝ Vladimír Z
CIBÍK Milan Z 
MAKAROV Alexandr Z
LAJN Tomáš P
SCHUCKOVÁ Jana Z
VARMUŽOVÁ Simona Z 
BUREŠ Petr P
ANTOŠ Jan  Z
DÍTĚ Martin Z
ELBERT Tomáš  Z
ŠŤASTNÝ Zdeněk Z
ŠŤASTNÁ Monika  Z
ŠIKLOVÁ Edita Z
ŠIKL Rostislav  Z
REUTOV Andrei     Z
MORAVEC Pavel Z
BABICKÝ Jan Z
ŠINDELÁŘOVÁ Marcela Z
KŘÍŽEK Petr P
AKAK Roman  Z
ZACHAROVÁ Lucia   Z
PŘIBYL Josef  P
OSTŘIHANSKÁ Kateřina  Z
WATZLOVA Elizaveta   Z
ŠTUMPEROVÁ Kateřina   Z
ELIÁŠ Petr   Z
GRANDOVÁ Paula  Z
GRANDOVÁ Patricia  Z
KOCIÁN Ondřej  Z
SVOBODA Vojtěch  Z
PECHÁČKOVÁ Renata  Z
TIK Jaroslav  Z
HAVRDLÍK Lukáš  Z
VODIČKOVÁ Bobina  Z
KUBÍČEK Tomáš  Z
CELBOVÁ Petra  Z
ŽIŽLAVSKÁ Klára  Z
STAŇKOVÁ Ivana   Z
NOVOTNÁ Markéta   Z
 KAŠPAROVÁ Daniela  Z 
 ZLOSKÁ Lenka P
 FABIANOVÁ Ivana   Z
 ŠÍP Ondřej Z
CÍSAŘ Michal P
SKOŘEPOVÁ Alena Z
HUBAČOVÁ Jana P
ŠVESTKA Jan P
CHVOJKA Dušan P
FRANĚK Petr P
POLAKIS Tony   P