Startovní listina 25.8.2018

P – přihláška/ application

Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid

Příjmení, jméno
Surname, name
Stát
State
Běh M
 MERTOVÁ Eva Z
 HUSÁKOVÁ Zuzana Z
 JIRÁSEK Vít Z 
ŽIŽKOVÁ Eva Z
 ŠMOLDASOVÁ Jana Z
 KAŠPAROVÁ Eva P
RADA Jan P
ŠMÍD Tomáš P
URBANOVÁ Petra Z
SUCHAN Pavel P
KUTÝ Miroslav P
SUCHAN Štěpán P
SOLAROVÁ Danuše P
 DVOŘÁKOVÁ Lucie Z
DVOŘÁKOVÁ Eliška Z
STON David Z
PŘIBYLOVÁ Karolína Z
HEBKÝ Petr Z
VESELÁ Anita Z
VESELÝ Vladimír Z
 CIBÍK Milan Z 
 MAKAROV Alexandr Z
LAJN Tomáš P
SCHUCKOVÁ Jana Z
VARMUŽOVÁ Simona Z