Startovní listina 2.9.2023 BĚH METROPOLE MČ Praha 13

P – přihláška/ application

Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid

Příjmení, jméno
Surname, name
Stát
State
Běh M
Marková Andrea Z
Kašparová Šeinerová Eva   Z
Píša Martin    Z
Zajícová Kateřina    P
Ulrichová Viktorie    Z
Novotná Markéta    Z
Kunstátová Marie   P
Augustin Martin    Z
Cibík Milan    Z
Panáčková Veronika   Z
Chyba Jiří   Z
Sedlák František   Z 
Velehradský Petr   Z 
Fojtová Säcklová Miloslava   Z 
Varmužová Simona   P
Hrbáček Theodor    P
Hrbáček Tobiáš   P
Bayerová Lenka   P
Dvořák Andrej    P
Šeiner Kamil   Z
Kopáč Jiří    P
Janovský David   Z 
Kopáč Jiří   P
Linhart Jan    P