Startovní listina 7.10.2018

P – přihláška/ application

Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid

Příjmení, jméno
Surname, name
Stát
State
Běh M
DOBIÁŠOVÁ Veronika P
SOLAROVÁ Danuše Z
CHVOJKA Dušan Z
CHALUPA Lukáš P
ZLOSKÁ Lenka Z
SUCHAN Pavel Z
SUCHAN Štěpán Z
SWIDEROVÁ Vendula Z
WERNER Petr Z
 LACHOUTOVÁ Gabriela Z
CHVOJKOVÁ Gabi Z
SCHUCKOVÁ Jana  Z
KAŠPAROVÁ Eva  Z
BUREŠ Petr  P
SKÁCELOVÁ Zuzka P
KRATOCHVÍLOVÁ Lucie  Z 
KOCIÁN Ondřej  Z 
ŽIŽKOVÁ Eva
DLOUHÁ Kateřina  Z 
KROUTILOVÁ Jana   Z 
VARMUŽOVÁ Simona Z 
MERTOVÁ Eva
AKAK Roman  Z 
DÍTĚ Martin   Z 
PŘIBÁŇOVÁ Kristýna
ŽIŽKOVÁ Eva P
ŠŤASTNÝ Zdeněk Z 
SRBOVÁ Michaela P
FABIANOVÁ Ivana   Z 
ŠÍP Ondřej   Z 
ŠTUMPEROVÁ Kateřina Z 
PECHÁČKOVÁ Renata Z 
ŠVEJDA Roman P
ŠŤASTNÁ Monika Z  
ČERMÁK Lukáš   Z 
GERYCHOVÁ Šárka P
KOTĚŠOVCOVÁ  Pavla P
KOTĚŠOVCOVÁ Ann p
TIK Jaroslav Z  
ŠVEJDOVÁ Jana P
CIBÍK Milan P
WATZLOVÁ Elizaveta P
ANTOŠ Jan P
SOUKUP Bohdan P
SOUKUPOVÁ Šárka P
NĚMEČKOVÁ Jana   P
EGERMAIEROVÁ Soňa P
FIALOVÁ Pavla P
BIALKOVÁ Eva P
ŠAROCHOVÁ Petra   P
VÁCLAVÍK Jiří P
MIZEROVÁ Jana   P