Startovní listina 2.9.2023 MČR zdravotníků a složek IZS BĚH METROPOLE

P – přihláška/ application

Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid

Příjmení, jméno
Surname, name
Stát
State
Běh M
 Kunstátová Marie Z
Křížek Petr    Z
Katushkin Uladzimir vlajka Běloruska  Z
Ulrichová Anna    Z
Kristová Kateřina    Z
Číhová Anna    P
Bartáková Jana    Z
Šulc Martin    Z
Vlček David    P
Novotná Alžběta   P
Kleinová Eva   P
Stehlíková Kristýna    Z
Janoušková Pavla   Z
Hundie Tesfaye     Z
Jirásek Vít   Z
Trinkmocová Romana